Så fungerar en vattenskärare 

Vattenskärare som skär i metall

I denna artikel kommer vi förklara hur en vattenskärare fungerar. Från dess grundläggande principer till de komplexa komponenter som gör denna maskin så effektiv.  

En vattenskärningsmaskin är en kombination av precisionsmekanik och avancerad teknik. Processen inleds med att en högtryckspump förvandlar vanligt vatten och vattenskärningsand till en kraftig stråle genom ett högt tryck. Denna process involverar flera viktiga steg och komponenter: 

  • Pumpmekanism: De flesta vattenskärningsmaskiner använder en av två typer av pumpar: intensifierpumpar eller direkt-drivna pumpar. Intensifierpumpar använder hydrauliskt tryck för att intensifiera trycket av inkommande vatten, medan direkt-drivna pumpar använder en höghastighetskolvmekanism. 
  • Tryckintensifiering: I en intensifierpump, används en hydrauliskt driven kolvmekanism för att förstärka trycket. När hydrauloljan trycker på en stor kolv skapar detta en kraft som överförs till en mindre vattenkolv. Eftersom vattnets kolvyta är mindre, ökas trycket proportionellt. Detta kan generera vattentryck som överstiger 6000 bar. 
  • Direkt-drivna pumpsystem: Direkt-drivna pumpar använder en motor för att driva en serie av höghastighetskolvar som pumpar vatten genom systemet. Dessa kolvar suger in och trycker ut vatten i en kontinuerlig ström, vilket skapar ett konstant högt tryck. 
  • Tryckackumulator: För att säkerställa ett jämnt och konstant tryck, används ofta en tryckackumulator i systemet. Denna komponent hjälper till att balansera tryckvariationer som kan uppstå under pumpcykeln. 
  • Kontroll och reglering: Moderna vattenskärningsmaskiner är utrustade med avancerade styrsystem som finjusterar pumpens prestanda. Detta säkerställer att rätt trycknivåer upprätthålls för olika material och skärningskrav. 

Denna stråle dirigeras genom ett fint munstycke, vilket koncentrerar kraften för att uppnå nödvändig precision. För att skära genom hårdare material, blandas vattenstrålen med vattenskärningssand, vilket förstärker skärstrålens kapacitet. 

Maskinens styrenhet, en central komponent, tar emot instruktioner från CAD/CAM-system och omvandlar dessa till exakta rörelser av skärhuvudet. Skärhuvudet, som kan manövreras i flera axlar, ger möjlighet till komplex skärning i tre dimensioner. Denna flexibilitet i skärhuvudets rörelser möjliggör skapandet av detaljerade former och mönster. 

Skärbordet, där materialet placeras, är utformat för att stödja materialet stadigt under skärprocessen. Detta bord möjliggör också att vatten och abrasivmedel kan avledas säkert. Genom att kombinera högtrycksvatten, precisionsmunstycken, en avancerad styrenhet och ett stabilt skärbord, kan vattenskärningsmaskiner utföra detaljerade skärningar i en rad olika material, vilket gör dem till en nyttig del av tillverkningsprocesser. 

En vattenskärare består av flera kritiska komponenter som samverkar för att producera den nödvändiga skärkraften: 

  • Pumpen: Detta är hjärtat i maskinen, som genererar det höga trycket nödvändigt för att driva vattenstrålen. Pumpen är avgörande för att upprätthålla ett konstant och kraftfullt vattenflöde. 
  • Munstycket: Det formar och fokuserar vattenstrålen. Munstyckets precision är avgörande för att uppnå önskad skärkvalitet och detaljrikedom i snittytan. 
  • Styrenheten: En avancerad komponent som styr vattenstrålens riktning och hastighet, samt skärhuvudets rörelser. Denna enhet möjliggör en tredimensionell skärmöjlighet, vilket är essentiellt för komplexa och detaljerade skärningar. 
  • Skärhuvudet: Denna del av maskinen är där själva skärningen sker. Skärhuvudet kan manövreras i olika riktningar och vinklar för att uppnå precisionsskärning. 
  • Bordet: Detta är den plattform där materialet placeras för skärning. Bordet är konstruerat för att stödja materialet samtidigt som det möjliggör exakt och stabil positionering under skärprocessen. Det är också anpassat för att hantera vattnet och eventuell vattenskärningssand som används under skärningen. 

Är du intresserad av att utforska hur en vattenskärare kan revolutionera ditt företags produktion? Kontakta oss på Hydrocut idag för att diskutera dina behov och hur våra högpresterande vattenskärare kan bidra till din verksamhet.  

Kontakta oss för rådgivning

Reservdelar eller maskin?

Använd vår valguide för att hitta rätt för dig!

Vilken maskin passar er verkstad bäst?

Låt oss hjälpa dig välja dina reservdelar