Plasmaskärmaskin eller vattenskärmaskin?

vattenskärda metalldelar

Vad är skillnaden?

En vattenskärmaskin och en plasmaskärmaskin är två olika typer av skärmaskiner som används inom industrin för att skära olika material. Skillnaderna mellan dem ligger i de tekniker och processer de använder för att utföra skärningen.

Vattenskärmaskin

En vattenskärmaskin använder en stråle av vatten under högt tryck för att skära genom material. Vattnet pressas genom en smal munstycke, vilket resulterar i en höghastighetsstråle som kan skära igenom olika material som metall, plast, trä och sten. Vid behov kan vattenstrålen blandas med abrasiva material som sand eller granat för att öka skärhastigheten och effektiviteten vid skärningen. Vattenskärmaskiner används ofta när det krävs hög precision och minimal påverkan på materialet, som exempelvis inom precisionsindustrin.

Plasmaskärmaskin

En plasmaskärmaskin använder en elektriskt genererad plasmabåge för att smälta och skära genom material. Plasman bildas genom att en gas, vanligtvis komprimerad luft eller inert gas som kvävgas, exciteras av en högspänningsström och blir till en mycket varm plasmaflamma. Plasmaskärning är effektivt för att skära genom material som stål, aluminium, koppar och andra ledande metaller. Processen är snabbare än vattenskärning men kan resultera i en något grövre snittyta.

Varför Välja vattenskärmaskin istället?

Det finns flera skäl till varför man kan välja en vattenskärmaskin för skärningsändamål. Här är några fördelar med vattenskärning:

Hög precision: Vattenskärmaskiner kan uppnå mycket hög precision vid skärning. Med avancerade styrsystem och programvara kan de skapa komplexa och detaljerade skärformer med minimala avvikelser. Det gör vattenskärmaskiner idealiska för applikationer där exakta dimensioner och noggrannhet är viktiga.

Mångsidighet: Vattenskärmaskiner kan skära genom en rad olika material, inklusive metaller, plast, sten, keramik och glas. De kan hantera material med olika tjocklekar och hårdheter. Detta gör att vattenskärmaskiner kan användas inom olika branscher, från fordonsindustrin till konst och arkitektur.

Minimal värmepåverkan: Vid vattenskärning genereras minimal värme vid själva skärprocessen. Detta minskar risken för materialdeformation, ändringar i materialegenskaper eller påverkan på material som är känsliga för värme. Det gör att vattenskärmaskiner kan användas för att skära material som kan påverkas negativt av höga temperaturer.

Ingen materialförändring: Vattenskärmaskiner skär material utan att introducera termisk eller kemisk förändring i det bearbetade materialet. Det innebär att det inte behövs ytterligare efterbehandling eller rengöring efter skärningen. Detta sparar tid och resurser och kan ge kostnadsbesparingar på sikt.

Miljövänlig: Vattenskärning är en relativt miljövänlig process. Den använder rent vatten som huvudskärmedium, vilket eliminerar behovet av farliga kemikalier eller kylmedel. Dessutom kan vattenåtervinningssystem implementeras för att minska vattenförbrukningen och avfallsmängden.

Sammanfattningsvis kan vattenskärmaskiner erbjuda hög precision, mångsidighet, minimal värmepåverkan, inga materialförändringar och miljöfördelar. Dessa faktorer gör dem till ett attraktivt val för många skärningsapplikationer, särskilt när det gäller material där precision och minimal inverkan är avgörande.

Summa summarum

Sammanfattningsvis använder vattenskärmaskiner en höghastighetsstråle av vatten för att skära material, medan plasmaskärmaskiner använder en elektriskt genererad plasmaflamma för att smälta och skära genom material. Valet mellan de båda beror på vilket material som ska skäras, önskad skärhastighet och den kvalitet som krävs för snittytan.

Kontakta oss för rådgivning

Reservdelar eller maskin?

Använd vår valguide för att hitta rätt för dig!

Vilken maskin passar er verkstad bäst?

Låt oss hjälpa dig välja dina reservdelar