Pumpar & Mjukvara

OMAX DIRECT DRIVE PUMPS

All OMAX Direct Drive Pumps are compact, quiet, efficient, easy to maintain and inexpensive to operate.

  • EnduroMAX – Boasting 1,000 hours between maintenance cycles, the EnduroMAX’s simple yet robust design is specifically engineered to simplify maintenance through innovative features such as independent cylinders. Available in 100, 50, 40, and 30 HP options.
  • MAXIEM – Specifically designed for the MAXIEM line of waterjets, the pump’s three cylinders are coordinated to provide a smooth high pressure output flow. Available in 40, 30, and 20 HP options.
  • GlobalMAX – A simplified direct drive pump specifically paired with the GlobalMAX waterjet line. Available in 30, 20 and 10 HP options.

> Ladda ner PDF (på engelska)

OMAX DynaMAX INTENSIFIER PUMPS

Built with the same dedication to waterjet ingenuity as our renowned direct drive pumps, the OMAX DynaMAX pump allows for more possibilities in your waterjet cutting. The intensifier pump is perfect for water only (or pure waterjet) applications, multi-cutting head systems and etching.

The DynaMAX series is offered as: DynaMAX 3-Series Intensifier Pump, DynaMAX 5-Series Predictive Intensifier Pump, DynaMAX 5-Series Dual Intensifier Pump.

The DynaMAX line of pumps maintains a 500-hour maintenance cycle.

> Ladda ner PDF (på engelska)

INTELLIMAX SOFTWARE BY OMAX

OMAX IntelliMAX Software Suite körs på Windows 10 och levererar extraordinär kraft och prestanda samtidigt som den är intuitiv och enkel att använda. Från att skapa en ritning till att importera delfiler, IntelliMAX tar enkelt din design och förbereder den för bearbetning. Kraftfulla skärförbättringar fullbordar processen och omvandlar snabbt din design till verklighet med effektivitet och precision.

LADDA NED en PROVVERSION av INTELLIMAX PROGRAM

Vi är så säkra på vår programvara att du kan prova vår IntelliMAX Proto gratis. Vem som helst kan ladda ner och installera programvaran på sin egen dator, designa och sökväga en del, mejla eller spara den delen på en flyttbar enhet och använda filen för att klippa delarna.

> Läs mer